Chúng tôi tại iWin Club cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của người chơi. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giải thích cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng cổng game và dịch vụ của chúng tôi tại iWin Club.

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân khi bạn:

 • Đăng ký tài khoản tại iWin Club.
 • Tham gia vào các trò chơi, sự kiện hoặc khuyến mãi.
 • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi.

Sử Dụng Thông Tin

Mục đích thu thập thông tin nhằm:

 • Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Xử lý giao dịch và gửi thông báo liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn.
 • Phản hồi yêu cầu hỗ trợ và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi có liên quan đến bạn, với sự đồng ý của bạn.

Bảo Vệ và Lưu Trữ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép. Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trên các máy chủ được bảo vệ và chỉ có thể truy cập bởi nhân viên, đại lý hoặc đối tác của chúng tôi đã được ủy quyền và yêu cầu giữ bí mật thông tin.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Có sự đồng ý của bạn.
 • Để tuân thủ luật pháp hoặc yêu cầu pháp lý.
 • Bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của iWin Club, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng.

Quyền Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi bằng cách theo dõi hướng dẫn trong các thông báo đó.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này từ thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách thức hoạt động của chúng tôi hoặc các yêu cầu pháp lý áp dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem xét Chính sách bảo mật để được thông tin mới nhất về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật này, hoặc cách thức xử lý thông tin cá nhân của bạn tại iWin Club, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua:

 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ văn phòng hoặc cơ sở của bạn]
 • Số điện thoại: [Số điện thoại liên hệ]

Chúng tôi cam kết trả lời và giải quyết mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đồng Ý Với Chính Sách

Bằng việc sử dụng dịch vụ của iWin Club, bạn biểu thị sự đồng ý của mình với Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của chính sách này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi trân trọng mối quan hệ với người dùng và cam kết làm việc không ngừng để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn thông tin của bạn khi sử dụng các dịch vụ tại iWin Club.